Wilt u als servicebureau Acceptgiroformulieren versturen namens uw klanten, dan moet u een succesvolle systeemtest afleggen bij een Acceptgiro-testinstituut. Dit is belangrijke documentatie hiervoor:

U kunt een gratis testsjabloon aanvragen, zodat u het inprinten kunt controleren – vermeld in het opmerkingenvenster dat u een testsjabloon aanvraagt.
Heeft u de systeemtest aangeleverd, dan hoort u binnen twee weken of u deze test succesvol heeft afgelegd.

In 2012 is het aantal aan te leveren test-Acceptgiro’s verlaagd naar 24 verschillende debet-IBAN’s.