Ac_Ponskaart_180x83In 1977 werd de gezamenlijke Acceptgiro geïntroduceerd door de banken en de toenmalige Post, Cheque en Girodienst (PCGD). De Acceptgiro had toen nog de vorm van een Ponskaart. Daarvoor was er nog de zogenaamde Storting- en Acceptgirokaart, een betaalproduct dat alleen door de PCGD werd gevoerd. In 1978 gingen de banken en de PCGD samenwerken, waardoor de Acceptgirokaart breder werd geaccepteerd.

De blauwe Acceptgiro
Medio jaren tachtig is de ponskaart vervangen door een blauw Optisch Leesbaar Acceptgiroformulier (OLA). Het grote voordeel ten opzichte van de ponskaart is dat dit formulier in de factuur of een ander document kan worden geïntegreerd. Deze extra functionaliteit heeft een belangrijke impuls gegeven aan het gebruik van Acceptgiro. Van ruim 30.000 begin 1990, naar ruim 100.000 aan het eind van dat jaar. In 1992 is het betaalproduct Acceptgiro onderdeel gaan uitmaken van het Nationaal Betalingscircuit. Daarvoor waren er twee circuits, een van de Postbank en een van de Bankgirocentrale voor de andere banken. In het piekjaar van Acceptgiro (1995) waren er ruim 300 miljoen transacties.

De gele Acceptgiro
1 januari 2002 is de euro ingevoerd. Het gele euro-Acceptgiroformulier heeft toen het blauwe guldenformulier vervangen.

De IBAN-Acceptgiro
Vanaf 1 februari 2014 heeft de IBAN-Acceptgiro de euro-Acceptgiro vervangen. De twee formulieren lijken sterk op elkaar. Het meest duidelijke verschil zit in het aantal vakjes voor een rekeningnummer. Voorheen stonden er 10 vakjes op de euro-Acceptgiro. Op de IBAN-Acceptgiro staan 18 vakjes.
Er zijn in totaalAfbeelding Negen kenmerken IBAN-Acceptgiro negen kenmerken waardoor u kunt zien dat u de IBAN-Acceptgiro voor u heeft liggen.

Al voor de overgang op IBAN-Acceptgiro werd gesproken over 1-1-2019 als einddatum van Acceptgiro, dit was zo afgesproken in het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer). In april 2017 maakte Betaalvereniging Nederland bekend dat de einddatum van Acceptgiro voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Het MOB heeft toen aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben.